آیمک پرو | iMac Pro

آیمک پرو اپل | -Apple iMac Pro
خاکستری تیره

آیمک پرو ۱۸ هسته ای مدل Z0UR

۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آیمک پرو اپل | -Apple iMac Pro
خاکستری تیره

آیمک پرو ۸ هسته ای مدل MQ2Y2

۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آیمک پرو اپل | -Apple iMac Pro
خاکستری تیره

آیمک پرو ۱۰ هسته ای مدل Z0UR3

۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آیمک پرو اپل | -Apple iMac Pro
خاکستری تیره

آیمک پرو ۱۰ هسته ای مدل Z0UR5

۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آیمک پرو اپل | -Apple iMac Pro
خاکستری تیره

آیمک پرو ۱۰ هسته ای مدل Z0UR6

۴۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
آیمک پرو اپل | -Apple iMac Pro
خاکستری تیره

آیمک پرو ۸ هسته ای مدل Z0UR7

۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان

آیمک | iMac

نقره ای

آیمک ۲۷ اینچ رتینا ۵K مدل MNE92

۱۲,۹۸۹,۰۰۰ تومان
نقره ای

آیمک ۲۷ اینچ رتینا ۵K مدل MNEA2

۱۴,۳۸۹,۰۰۰ تومان
نقره ای

آیمک ۲۷ اینچ رتینا ۵K مدل MNED2

۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

آیمک ۲۷ اینچ رتینا ۵K مدل MK462

نقره ای

آیمک ۲۱.۵ اینچ مدل MK442

آیمک ۲۱.۵ اینچ مدل MK142

نقره ای

آیمک ۲۱.۵ اینچ رتینا ۴K مدل MK452